Dana Kandungan Digital (DKD) Industri Muzik 2022

Dana Kandungan Digital (DKD) Industri Muzik bertujuan memudah dan menggalakkan penggiat industri dalam penghasilan, penerbitan dan penyebaran kandungan berkaitan muzik yang berdaya cipta dan berupaya dipasarkan di pasaran tempatan dan antarabangsa serta membangunkan modal insan yang bermutu bagi mengembangkan potensi industri muzik dan membangunkan industri muzik yang berdaya saing dan memberi impak ekonomi yang positif.

Dana Persembahan Muzik di bawah DKD Industri Muzik memberi tumpuan kepada penganjuran acara berbentuk persembahan atau konsert awam yang mengetengahkan bakat-bakat tanahair dan juga menjana perkerjaan untuk penggiat industri muzik.

DKD MUZIK 2022

NILAI GERAN

Jumlah sebanyak RM150,000 atau RM300,000 bagi setiap permohonan* yang berjaya, tertakluk pada terma dan syarat dalam Garis Panduan DKD Industri Muzik

*Dibuka kepada syarikat berdaftar sahaja
*Tempoh perlaksanaan sebelum 30 Ogos 2023

Permohonan Dibuka 27 Sep 2022
Permohonan Tamat 8 Oct 2022

Muat Turun Garis Panduan

Borang Permohonan

Who got funded?

See all funded businesses that have made a mark both locally and internationally.

Learn more