Dana Kandungan Digital (DKD) Industri Muzik 2023

Dana Kandungan Digital (DKD) yang dahulu dikenali dengan Dana Industri Kandungan Digital (DIKD) mula diperkenalkan pada April 2015 sebagai kesinambungan Dasar Industri Kreatif Negara (DIKN) yang telah dilancarkan pada tahun 2012 dan sejajar dengan penubuhan Content Malaysia Pitching Centre (CMPC) yang bertujuan untuk memperkemaskan dan mempermudahkan penyaluran dana-dana berkaitan industri kandungan kreatif. DKD diperuntukkan di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (KKD) dan DKD Industri Muzik dilaksanakan oleh MyCreative Ventures (MYCV)

DKD MUZIK 2023

NILAI GERAN SEHINGGA RM50,000.00
Permohonan dibuka: 14 April 2023 – 12 Mei 2023 (4 Minggu)

Muat Turun Garis Panduan Permohonan
DKD MUZIK 2023

NILAI GERAN SEHINGGA RM300,000.00
Permohonan dibuka sebanyak 2 kali. Kali pertama pada 23 Mac 2023 – 5 Mei 2023 (6 minggu) dan kedua pada 2 Jun 2023 – 14 Julai 2023 (6 minggu)

Muat Turun Garis Panduan Permohonan
DKD MUZIK 2023

NILAI GERAN SEHINGGA RM100,000.00
Permohonan dibuka pada 23 Mac 2023 – 19 Mei 2023 (8 Minggu)

Muat Turun Garis Panduan Permohonan

DKD MUZIK 2023

NILAI GERAN SEHINGGA RM300,000.00
Permohonan dibuka pada 23 Mac 2023 – 19 Mei 2023 (8 Minggu)

Muat Turun Garis Panduan Permohonan

Who got funded?

See all funded businesses that have made a mark both locally and internationally.

Learn more