PINJAMAN PENGANTARAAN BAGI PENERBIT KANDUNGAN INDUSTRI KREATIF (PPKK)

                  CREATIVE INDUSTRY BRIDGING FACILITY FOR CONTENT PRODUCERS (CBFC) 

 

Pinjaman Pengantaraan bagi Penerbit Kandungan Industri Kreatif (“PPKK”) adalah dirangka khas untuk penerbit kandungan yang telah berjaya dianugerahkan kontrak penerbitan oleh syarikat penyiaran dan agensi terpilih.

Creative Industry Bridging Facility for Content Producers (“CBFC”) is designed for content producer with contracts secured from selected broadcasters and agencies.

 • APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PINJAMAN PENGANTARAAN BAGI PENERBIT KANDUNGAN INDUSTRI KREATIF?
  WHAT IS CREATIVE INDUSTRY BRIDGING FACILITY FOR CONTENT PRODUCERS?

  Pinjaman Pengantaraan bagi Penerbit Kandungan Industri Kreatif (“PPKK”) adalah dirangka khas untuk penerbit kandungan yang telah berjaya dianugerahkan kontrak penerbitan oleh syarikat penyiaran dan agensi terpilih.

   

  Creative Industry Bridging Facility for Content Producers (“CBFC”) is designed for content producer with contracts secured from selected broadcasters and agencies.

 • TUJUAN PINJAMAN
  PURPOSE

  Sebagai kemudahan pengantaraan untuk memulakan penerbitan kandungan bagi kontrak yang dianugerahkan sehinggalah bayaran pertama diterima.

   

  As a bridger (bridging facility) to kick start the work for the job secured until first payment milestone come in.

 • KELAYAKAN
  ELIGIBILITY

  • Perniagaan PKS sedia ada di dalam industri kreatif yang terkesan akibat pandemik COVID-19
  • Minima 51% pegangan saham oleh warganegara Malaysia
  • Rekod prestasi perniagaan yang memuaskan
  • Rekod CCRIS/CTOS syarikat dan pengarah syarikat yang memuaskan
  • Menyertakan profil syarikat

   

  • Ongoing creative industry SME businesses that are affected by the COVID-19 pandemic
  • A minimum of 51% Malaysian shareholding
  • Satisfactory business/production track record
  • Reasonable CCRIS and CTOS record on business and directors
  • Submission of business profile

 • TERMA-TERMA UTAMA UNTUK PINJAMAN PENGANTARAAN BAGI PENERBIT KANDUNGAN INDUSTRI KREATIF
  SALIENT TERMS OF BRIDGING FACILITY FOR CONTENT PRODUCER WITH SECURED CONTRACT

  • Maksimum 70% daripada nilai kontrak dan tidak melebihi RM1,000,000 
  • Pembiayaan Pengantaraan dengan penyerahan hasil kontrak
  • Tempoh pinjaman adalah sehingga lapan belas (18) bulan
  • Kadar faedah adalah 3.5% setahun
  • Pembayaran balik pokok dan faedah secara pukal dari hasil terimaan kontrak yang dimasukkan ke dalam “Collection Account”
  • Dikehendaki membuka “Collection Account” di Maybank

   

  • 70% of Contract Value not exceeding RM1,000,000
  • Bridging Facility with assigned contract proceed
  • Tenor of up to eighteen (18) months
  • Interest rate at 3.5% per annum
  • One off recoupment of interest and principal upon payment of proceed from the Contract Awarder into the Collection Account
  • To open a Collection Account with Maybank

 • CAGARAN
  COLLATERAL

  • Perjanjian Fasiliti
  • Jaminan “Joint and Several”
  • Penyerahan dan Cagaran ke atas “Collection Account”
  • Penyerahan dan Cagaran ke atas hasil kontrak / Debentur Khusus terhadap hasil kontrak

   

  • Facility Agreement
  • Joint and Several Guarantee
  • Assignment and Charge over Collection Account
  • Assignment and Charge over Contract proceeds/ Specific Debenture

 • PENYERAHAN PERMOHONAN
  SUBMISSION OF DOCUMENTS

  Pemohon boleh membuat temujanji dengan pegawai pelaburan kami untuk menyerahkan borang permohonan yang lengkap bersama dokumen-dokumen diperlukan di pejabat MyCreative Ventures.

   

  Pemohon boleh juga menghantar permohonan dan dokumen-dokumen diperlukan secara dalam talian melalui laman sesawang MyCreative Ventures di penjana.mycreative.com.my

   

  Kindly make an appointment to submit the completed application form and all the required documents physically to MyCreative Ventures office.

   

  Applicants may also submit their application online along with all the required documents through MyCreative Ventures website penjana.mycreative.com.my

 • SOALAN-SOALAN LAZIM
  FAQ

  FAQ

 • MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN & DOKUMEN RUJUKAN LAIN
  DOWNLOADS
 • SILA BUAT TEMUJANJI ANDA SEKARANG
  APPOINTMENTS / ENQUIRIES

  Pemohon boleh membuat temujanji dengan pegawai pelaburan kami untuk menyerahkan borang permohonan yang lengkap bersama dokumen-dokumen diperlukan di pejabat MyCreative Ventures.

   

  Kindly make an appointment to submit the completed application form and all the required documents physically to MyCreative Ventures office.

Who got funded?

See all funded businesses that have made a mark both locally and internationally.

Learn more